Potica

interaktivni letak

BAHOR.si

BAHOR.si

Umetelno izdelan rob pekača, ki je včasih služil, za izvedbo opleta pekača z žico. Pekač ima tipično izdelano ravno dno. Sredinski dulec omogoča enakomerno zapečeno skorje potice. Enakomerno izdelano gubanje ostenja, ki zagotavlja, da ima vsak odrezan kos potice svojo »gubo« in da so vsi kosi enako veliki. Potica ni navadna sladica, je simbol slovenske kulinarične tradicije. S svojo edinstveno obliko in okusom nam pričara zgodbe naših prednikov, ki so potice pekli že stoletja nazaj. Naši pekači za peko potic so posnetek tradicionalne oblike, izdelani so na lončarskem vretenu, njihova posebnost so dodelani lončarski detajli, ki so jim kos le redki lončarski mojstri. Pekači so izdelani iz naravne ognjevarne gline, ki ne potrebujejo predhodne priprave. Imajo certifikat ustreznosti za stik z živili. Svetujemo, da pekača ne izpostavljate temperaturnim šokom, vročega odložite na leseno desko ali krpo. Pekač je primeren za uporabo v pečici.

WWW.BAHOR.SI

BAHOR.si

The meticulously crafted edge of the baking dish, once used for executing the crimping of the potica's edge with wire. The dish features a typically crafted flat bottom. The central hollow enables an evenly baked crust for the potica. The uniformly crafted pleating of the edges ensures that each sliced piece of potica has its 'pleat,' and slices are of equal size. Potica is not just an ordinary dessert; it is a symbol of Slovenian culinary tradition. With its unique shape and flavor, it narrates the stories of our ancestors who have been baking potica for centuries. Our potica baking dishes replicate the traditional form, crafted on a potter's wheel, and their specialty lies in the intricate pottery details, mastered by only a few pottery artisans. These baking dishes are made from natural fireproof clay, requiring no prior preparation. They are certified safe for food contact. We advise against exposing the dish to sudden temperature shocks; instead, place it on a wooden board or cloth when hot. The baking dish is suitable for use in the oven."

WWW.BAHOR.SI

BAHOR.si

BAHOR.si

WWW.BAHOR.SI

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online