LONČARSKI ČASOPIS 2-2018

Interaktivna lončarska publikacija

keramični izdelki iz bele gline

orodje, pripomoček za reproduciranje

LONČARSKI ČASOPIS

POJMOVNIK (Povzeto po: dr. Janez Bogataj, Sto srečanj z dediščino na Slovenskem, Prešernova družba Ljubljani, 1992)

Kaj je kultura? Kultura je skupek dosežkov, vrednot človeške družbe kot rezultat človekovega delovanja in ustvarjanja. Beseda izhaja iz latinske besede colere in pomeni gojiti. Kaj je kulturna dediščina? To so vse oblike razmerij med človekom ter njegovim kulturnim okoljem ter vsemi njegovimi stvaritvami v njem. Ne gre le za oblike preteklosti, ampak predvsem oblike sedanjosti in sodobnosti z razsežnostjo zgodovine. .

22

2630-3558

design klinika K d

Made with FlippingBook HTML5