LONČARSKI ČASOPIS 1/2018

Interaktivna lončarska publikacija

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/zascita_kmetijskih_pridelkov_zivil/SLOVENSKA_POTICA_priloga_2_jul_17.pdf

https://goo.gl/forms/JoHOOLYjbTdGur432 prijavnica:

www.bahor.si

Povezava do fil ma terra sigillata na Ptuju https://www.youtube.com/watch?v=_gdnCK_fPR0&t=265s

http://www.sadarvuga.com/project/helga/

http://iddoma.si/wp/

http://www.olla.si/

prostor, kjer se izvaja žganje kosi žgane keramike postopek s katerim dosežemo nepropustnost črepinje

povezava do filma REKONSTRUKCIJA ŽGANJA Gričkih loncev https://www.youtube.com/watch?v=TZO5PLggraU po izvedeni rekonstrukciji za potebe Slovenskega etnografskega muzeja, je v okviru projekta Dostopnost, Igor Bahor pripravil še predavanje s predstavitvijo poteka izdelave replike. povezava do filma https://www.youtube.com/watch?v=EsNLYd5NBiI&t=52s

prijavnica:

https://goo.gl/forms/EMBvtseJbABGtQUE3

Kantaros

2630-3558

design klinika K d

Made with FlippingBook Online newsletter